יום א', יד’ בשבט תשע”ט
אתרי בתי ספר.
משרד החינוך רואה בפורטל בית הספר "שער הכניסה" לעולם האינטרנט של קהילת החינוך הבית ספרית, המאפשר לשלב הודעות, מידע, חומרי לימוד וקישורים, סביבות למידה מתוקשבות, וליצור קשר אינטראקטיבי בתוך קהילת ביה"ס כמו גם עם קהילות נוספות.ישנן אלטרנטיבות רבות של ספקים ופורטלים בית ספריים המוצעים לבחירת בתי הספר על פי צרכיהם ומשנתם הפדגוגית.

הפורטל הבית ספרי הוא סביבת למידה מתקדמת, המשלבת את שגרת הפעילות האירגונית-פדגוגית בין הגורמים השונים בבית הספר לכלל קהילת החינוך הבית ספרית. הפורטל הבית ספרי מהווה שער ראשי ללמידה המתוקשבת, המותאמת לטכנולוגיה ולפדגוגיה של המאה -21, ובתוך כך מאפשר את ניהול ההוראה על ידי המורים, וניהול הלמידה על ידי התלמידים. הפורטל מאפשר רציפות של תהליכי הוראה ולמידה, הפורצים את מסגרת הכיתה ללמידה גם בבית תוך הנגשת התלמידים למאגרי מידע ולחומרי למידה מקוונים מכל מקום ובכל זמן.למידע נוסף מהענן החינוכי