יום א', יד’ בשבט תשע”ט
אתרי בתי ספר.

סמל מוסד: נלקח מהקליק ויו שם בית הספר קישור לאתר/פורטל בית ספרי 120287 מ"מ אילנות http://www.ilanot.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 223362 מ"מ הדביר החדש http://www.hadvir.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120436 מ"מ הטנה http://www.hettena.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 511691 ממ"ד אית"ן http://www.etalp.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120527 מ"מ אלונים http://www.alonim.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120303 ממ"ד ארזים http://www.arazim.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120055 ממ"ד בית חינוך עיוורים http://ivrim.org.il/ 120071 מ"מ בן יהודה http://www.benyehuda.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120295 מ"מ ברושים http://www.broshim.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120428 מ"מ המעין http://www.mayan.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 620260 מ"מ יובלים http://www.yuvalim.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120121 מ"מ כי"ח חרשים http://www.kiah.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 120154 ממ"ד ניצנים http://www.nitzanim.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp 124024 ממ"ד קרן אור http://www.kerenor.org.il/ 120444 ממ"ד תדהר http://www.tidhar.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp